Skuteczna kampania - wygraj wybory samorządowe

CEL:
Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy, a także umiejętności pozwalających efektywnie prowadzić kampanie wyborcze, kandydować osiągając najlepsze możliwe wyniki, a w końcu wygrywać wybory samorządowe i parlamentarne.

UCZESTNICY:
Szkolenie adresowane jest do kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, członków sztabów wyborczych, członków partii politycznych i lokalnych komitetów wyborczych, a także dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajniki prowadzenie skutecznych kampanii wyborczych.

TYP SZKOLENIA:
Szkolenie zamknięte lub otwarte prowadzone w efektywnej grupie do 15 uczestników, poprzedzone ankietą identyfikującą potrzeby i zakończone ewaluacją procesu.

MIEJSCE:
Szkolenie otwarte w miejscu wskazanym przez groUP247  lub szkolenie zamknięte u Zamawiającego.

CZAS TRWANIA:
Szkolenie trwa 14 godzin zegarowych w podziale na dwa postępujące po sobie dni. Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania szkolenia do potrzeb Klienta.

METODOLOGIA:
Dynamiczny wykład, warsztaty, ćwiczenia, odgrywanie scenek i dyskusja. Prezentacje multimedialne i case study.

I. Wystąpienia publiczne

 1. Metody tworzenia wystąpienia publicznego w polityce
 2. Siła autoprezentacji, autorytet kandydata,
 3. Nauka właściwych zachowań i zasad na sali, scenie, mównicy, podczas wiecu politycznego, manifestacji, protestu, w centrum uwagi
 4. Ćwiczenia rozwijające  wyobraźnię i retorykę, nauka improwizacji,
 5. Prawidłowy głos i oddech,
 6. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy,
 7. Kotwiczenie sceny, przestrzeń, praca z rekwizytem,
 8. Sprawność i panowanie nad ciałem,
 9. Trudy słuchacz, trudna publiczność, atak ad personam - obrona,
 10. Zaangażowanie i rozpoznanie temperamentu,
 11. Radzenie sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych, ze stresem, z tremą.

II. Kontakt z mediami

 1. Zasady nawiązywania relacji z dziennikarzami i redakcjami
 2. Ubranie, wygląd, wizerunek polityka,
 3. Idealny komunikat medialny w kampanii wyborczej,
 4. Intensywny trening pracy przed kamerą,
 5. Intensywny trening pracy z mikrofonem,
 6. Opracowywanie newsów, komunikatów, monitorowanie mediów,
 7. Tworzenie komunikatów i opracowywanie informacji prasowych (media, prezentacje, publikacje etc.),
 8. Media relations "od kuchni",
 9. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami,
 10. 5 największych politycznych wpadek medialnych.

III. Materiały wyborcze

 1. Zasady kreacja dobrego hasła wyborczego,
 2. Efektywne komunikowanie programu wyborczego,
 3. Strona internetowa – funkcja, intuicyjność, nazwa domeny, treść, zawartość, landing pages w kampanii wyborczej,
 4. Dobór zdjęcia - mimika twarzy, ubiór, wizaż, fryzura, tło, sceneria, analiza przypadków,
 5. Plakaty, ulotki - właściwa forma, dobór treści, współpraca z agencją i drukarnią,
 6. List do wyborców – warsztat, kreacja, forma, grafika,
 7. Dobór nośników – kampania outdoor, billboardy, bannery, guerrilla marketing (partyzancki),
 8. Kolportaż materiałów wyborczych,
 9. Efektywne spoty telewizyjne i radiowe.

IV. Strategia

 1. Jak przygotować strategię lokalnej / regionalnej kampanii wyborczej?
 2. Badania wyborcze i ocena środowiska politycznego,
 3. Wykorzystanie analizy SWOT,
 4. Cele - czynniki wpływające na ich realizację,
 5. Elektorat, temat, środki, taktyka, a planowanie,
 6. Case study - analiza najciekawszych praktyk- dobre praktyki vs. totalne porażki.

V. Komunikacja interpersonalna

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej,
 2. Wykorzystanie zasad komunikacji interpersonalnej w kampanii bezpośredniej od drzwi do drzwi - "door to door",
 3. Co mówić i jak mówić - świadomość celu w przekazywaniu informacji politycznej,
 4. Warsztat precyzji mówienia - przejrzystości i spójności przekazu,
 5. Stosowanie pytań i przykładów,
 6. Typy osobowości a styl komunikacji - test osobowości  Hartmana w kontekście potrzeb uczestników w komunikacji,
 7. Poznanie swojego stylu komunikacji - analiza swojego sposobu interakcji z innymi - okno Johari,
 8. Komunikacja niewerbalna - funkcje, zakłócenia, emocje, interakcje,
 9. Ćwiczenia - komunikaty niewerbalne,
 10. Bariery w komunikacji społecznej, politycznej i ich przezwyciężanie,
 11. Ćwiczenie - bariery utrudniające słuchanie i budowanie relacji - ćwiczenie,
 12. Parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań, ocena, interpretacja - jako techniki znoszące bariery w komunikacji,
 13. Budowanie przekonań oraz umiejętności sprzyjających nieoceniającemu komunikowaniu,
 14. Słuchanie jako element komunikacji - cztery kroki skutecznego słuchania,
 15. Elementy asertywności w komunikacji,
 16. Wyrażanie odmowy, próśb, poleceń, złości,
 17. Warsztat - asertywna odmowa, pochwała, krytyka (odgrywanie scenek),
 18. Rozwiązywanie konfliktów - style reakcji na konflikt, etapy (konflikt jako naturalny element polityki),
 19. Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązanie,
 20. Warsztat – scenki z odgrywaniem konfliktów i ich analiza
 21. Wywieranie wpływu na innych poprzez komunikację – retoryka, argumentacja, kontrargumentacja, język korzyści,
 22. Stosowanie przykładów, wspomagaczy takich jak: diagramy, tabele, wykresy, piktogramy, zdjęcia.

VI. Organizacja sztabu wyborczego

 1. Podział zadań, obowiązków i odpowiedzialność w sztabie wyborczym,
 2. Wolontariusze - jak rekrutować, jak motywować, jakie korzyści oferować,
 3. PRowiec w sztabie wyborczym - czyli kto?
 4. Finansowanie kampanii wyborczej,
 5. Podstawowe aspekty prawne prowadzenia kampanii wyborczej,
 6. Pozyskiwanie oraz rozwijanie relacji z osobami ważnymi z punktu widzenia kandydata, sztabu i kampanii wyborczej.

VII. Public relations w polityce

 1. Wprowadzenie do public relations, definicje i podstawowe zagadnienia,
 2. Specyfika PR w polityce, działalności społecznej i sektorze NGO,
 3. Komunikacja wewnętrzna w sztabie wyborczym i organizacji,
 4. Personal branding - cel i charakterystyka budowania marki osobistej, wizerunek, siła marki,
 5. Stanowiska kluczowe w sztabie wyborczym z punktu widzenia PR,
 6. Identyfikacja wizualna, spójność wizerunkowa i komunikacyjna kampanii wyborczej i kandydata,
 7. Efektywne kampanie public relations,
 8. Outsourcing działań PR, freelancerzy, agencje, zasady efektywnej współpracy,
 9. Opracowywanie długofalowej strategii dla osoby publicznej - polityka,
 10. Efektywny dobór narzędzi i kanałów komunikacji w kampanii wyborczej,
 11. Analiza ryzyka, zarządzanie wizerunkiem w kryzysie i opracowanie procedur zarządzania ryzykiem w obszarze PR
 12. PR kryzysowy, obrona przed manipulacją i kłamstwem politycznym,
 13. Litigation PR - działania public relations wokół działań prawniczych i procesów sądowych.

VIII. Internet i media społecznościowe

 1. Zasady komunikowania się w sieci,
 2. Efektywny  marketing i public releations w sieci – specyfika kampanii wyborczej i działalności politycznej,
 3. Tworzenie treści, które będą efektywnie docierać do grupy docelowej, tekstów perswazyjnych, skutecznie wpływających na odbiorcę
 4. Komunikacja kryzysowa w social media,
 5. Storytelling sztuka używania opowieści do budowania więzi w polityce i życiu zawodowym,
 6. Instagram, Twitter, Facebook - specyfikacja serwisu, najważniejsze pojęcia, statystyki, grupy docelowe,
 7. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi serwisami społecznościowymi,
 8. Przykłady dobrych i złych praktyk na Instagram, Twitter i Facebook,
 9. Zasięgi organiczne – zasady tworzenia postów, które są widoczne,
 10. Grafika i estetyka w postac,
 11. Case studies - przykłady dobrych i złych praktyk kampanii wyborczych w social media,
 12. Tworzenie zdjęć filmów, wykresów i grafik - sposoby na poprawę estetyki,
 13. Jak zrobić dobry „live” z kandydatem?
 14. Aspekty prawne – prawa autorskie, ochrona wizerunku.

IX. Zakończenie

 1. Dyskusja, literatura, wymiana poglądów,
 2. Gość specjalny, niespodzianka.

Rafał Miernik - doktor nauk politycznych specjalizujący się w marketingu wyborczym i zarządzaniu strategicznym partiami politycznymi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca partii politycznych, polityków i komitetów wyborczych, sekretarz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego, członek International Political Science Association. Opracowuje programy i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, zarządzania strategicznego partią i wystąpień publicznych. Komentator wydarzeń dla mediów.

Marcin Chłodnicki - praktyk w zakresie public relations, marketingu politycznego i komunikacji społecznej w sektorze administracji publicznej, certyfikowany administrator szkoleń Oracle e-learning, wykładowca w projektach szkoleniowych „Grand Progress” na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, twórca strategii oraz doradca sztabów i komitetów wyborczych, założyciel Agencji Public Relations – Stabilis PR, członek Rady Programowej Polskiego Radia Kielce, trener szkoleniowiec z zakresu komunikacji społecznej, media relations i kształtowania wizerunku. Ukończył studia m.in. z zakresu Politologii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, a także studia „Public Relations” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karol Gnat - prezenter i dziennikarz telewizyjny, ex- radiowiec. Z mediami związany od 10 lat. Gospodarz programów informacyjnych w TVP 2 (Panorama) i TVP Info. Lektor i konferansjer. Trener personalny i motywacyjny. Zajmuje się komunikacją, tworzeniem marki, zarządzaniem informacją w jednostkach publicznych i biznesie. Kreowaniem wizerunku firm i osób, identyfikacją marki w sieci. 

EFEKT:

Uczestnicy szkolenia podniosą swoje kwalifikacje pozwalające na prowadzenie efektywnych kampanii wyborczych, komunikowania się z wyborcami również poza "gorącym" okresem kampanii, dowiedzą się jak reagować w sytuacjach kryzysowych i jak bronić się przed manipulacją i kampanią negatywną ze strony konkurentów. 

DODATKOWE KORZYŚCI:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • zestaw materiałów piśmienniczych.

Nasze szkolenie powstaje w oparciu o przeprowadzone badanie wybranej grupy ucestników, które umożliwia właściwy dobór programu i metodologii szkolenia. W trakcie szkolenia dokonujemy ewaluacji procesu zdobywania wiedzy w oparciu o przeprowadzane testy. Dzięki nim na bieżąco kontrolujemy skuteczność stosowanych metod nauczania obserwując wzrost wiedzy i umiejętności uczestników.

Podczas szkolenia przewidzieliśmy czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i nawiązanie relacji biznesowych. Prowadzący szkolenie będzie odnosił się do wybranych przykładów z obszaru działalności bliskiej uczestnikom kursu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatny pakiet konsultacji z naszymi trenerami. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma także indywidualny kod rabatowy upoważniający do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez groUP247 do wykorzystania przez kolejny rok.

 • Zainteresowało Cię nasze szkolenie i chcesz je zamówić dla Twojego zespołu?
 • Jesteś Klientem indywidualnym, który chce uczestniczyć w tym szkoleniu?
 • Chcesz dostosować program i metodologię szkolenia do Twoich potrzeb?
 • Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tego szkolenia?

Skontaktuj się z nami na adres: biuro@group247.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 606 319 217, +48 600 853 859.

Opiekun Klienta przeprowadzi wstępną diagnozę Państwa potrzeb szkoleniowych oraz zaproponuje spotkanie w celu omówienia dogodnej formy współpracy. Dodatkowo na Państwa życzenie przeprowadzimy badanie wybranej grupy pracowników, które pozwoli na dobór właściwego programu i metodologii szkolenia.

Ponadto zamawiając nasze szkolenie możecie Państwo skorzystać z odpowiednio wyselekcjonowanych ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych i bazy hotelowej, oferujących wysoki standard na preferencyjnych cenach dla Klientów groUP247.

 

 

Nazwa szkolenia
Miejsce szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Cena promocyjna
Rezerwacje
Nazwa szkolenia
Skuteczna kampania - wygraj wybory samorządowe
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-09-14
Data zakończenia
2018-09-14
Cena promocyjna
1590 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone
Nazwa szkolenia
Skuteczna kampania - wygraj wybory samorządowe
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-09-21
Data zakończenia
2018-09-21
Cena promocyjna
1590 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone
Nazwa szkolenia
Skuteczna kampania - wygraj wybory samorządowe
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-09-28
Data zakończenia
2018-09-28
Cena promocyjna
1590 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończoneNOWE

Partnerzy

 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości
 • Dulnik Com
 • Geodetico
 • Abea
 • Avalon
 • Crido Legal
 • ProHotels
 • Stabilis PR
 • Justin

Zostaw wiadomość. Szybko odpowiemy.

Potrzebujesz szkolenia spoza oferty? Napisz do nas.

groUP247 Sp. z o.o.

UL. LONDYŃSKA 4 LOK. 5

03-921 WARSZAWA

 

Adres e-mail: biuro@groUP247.pl

 

+48 606 319 217

+48 606 319 217

 

Zapraszamy na nasze profile

Zapisz się na newsletter