RODO w służbie zdrowia - nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla placówek medycznych

Od 25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Rewolucyjnie zmieniają one zasady działania administratorów danych osobowych, czyli wszystkich kierujących pracami podmiotów gospodarczych, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym wszystkich podmiotów działających w sektorze służby zdrowia. Nie tylko zmieniają się zasady działania, ale również odpowiedzialność, która teraz będzie egzekwowana i sankcjonowana wysokimi karami finansowymi. To skuteczny straszak, który zmusi kliniki, przychodnie i gabinety lekarskie do zwrócenia bacznej uwagi i podjęcie działań dostosowawczych bądź usprawnienia podjętych dotychczas działań. Zmiany dotyczą oczywiście nie tylko sektora służby zdrowia, ale również przedsiębiorstw, urzędów administracji publicznej i samorządów. Dostosować do przepisów będzie musiał się każdy podmiot wykorzystujący w swojej działalności dane osobowe.

CEL:

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zgodnego z prawem przetwarzania – czyli wykorzystywania do bieżącej działalności leczniczej – danych osobowych pacjentów oraz nabycie wiedzy dotyczącej procesu dostosowania swojego podmiotu do wymogów prawnych wskazanych w nowych przepisach Unii Europejskiej.

UCZESTNICY:

Szkolenie adresowane jest do sektora służby zdrowia, w tym:

 • gabinetów lekarskich,
 • gabinetów dentystycznych,
 • przychodni i klinik,
 • właścicieli oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, sprawujących w podmiotach funkcję bądź realizujących zadania przypisane funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w niepublicznych i publicznych jednostkach służby zdrowia.

TYP SZKOLENIA:

Szkolenie otwarte dla grupy maksymalnie 25 osób.

CZAS I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w dniach 6 lipca 2018 roku w Warszawie.

Start godz. 9.00 (rejestracja od godz. 8.30). Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkoleniowego. Czas ten obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, na który zapraszamy wszystkich uczestników.

METODOLOGIA:

 • Prezentacja multimedialna.
 • Studium przypadku
 • Wykład
 • Dyskusja
 • Networking

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia:

 1. Obecnie obowiązujący stan prawna w sferze ochrony danych osobowych w służbie zdrowia – czy interesanci i interesariusze są właściwie chronieni? Jak praktycznie wygląda ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym? (Dyrektywa 95/46/WE, ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy).
 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych – dotychczasowe działania urzędu odpowiedzialnego za wdrażanie przepisów o ochronie danych osobowych, kontrolę i nadzór tego obszaru.
 3. Problemy z ochroną danych osobowych w obecnym stanie prawnym.

2. RODO – nowy stan prawy:

 1. Przyczyny zmian w podejściu do ochrony danych osobowych.
 2. RODO – kalendarium obowiązywania oraz przepisy krajowe.
 3. Podejścia opartego na ryzyku (ang. risk based approach) – analiza ryzyka następstw ujawnienia danych osobowych. Problem ujawnienia danych osobowych pacjentów.
 4. Zasada rozliczalności (ang. accountability) – wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność w wymogami rozporządzenia. Jak chronić dane o stanie zdrowia?
 5. Zasady privacy by design i privacy by default – co oznaczają i jak stosować je w praktyce?
 6. Nowe obowiązki informacyjne – kiedy i jak formułować czytelne i kompletne komunikaty do klientów klinik, przechodni i gabinetów lekarskich?
 7. Omówienia uprawnienia osób, których dane dotyczą: - prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, - prawo dostępu, - prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu, - prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 8. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – od kogo, kiedy i w jaki sposób prawidłowo pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 9. Odpowiednie zabezpieczenie posiadanych danych osobowych – omówienie środków, technicznych, organizacyjnych i prawnych koniecznych do użycia w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 10. Na czym polega ocena skutków dla ochrony danych? Podstawowe elementy oceny.
 11. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – jakie dokumenty musimy wytworzyć i regularnie prowadzić?
 12. Automatyczne przetwarzania danych oparte na profilowaniu.
 13. Dane osobowe dzieci – specjalne rozwiązania dla nieletnich pacjentów.
 14. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych – kiedy, jak i komu raportować?
 15. Inspektor Ochrony Danych – czym będzie różnił się od Administratora Danych Osobowych, jakie będzie miał obowiązki, kiedy go powoływać i jak umiejscowić w strukturze organizacyjnej? Czy Twoja jednostka służby zdrowia potrzebuje usług Inspektora?
 16. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.
 17. Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 18. Kary – kto i kiedy może je nakładać? Jak sankcje mogą wpłynąć na sektor opieki zdrowotnej?
 19. Prawo do odszkodowania – jak zmienią się relacje pacjent – lekarz?

3. Dyskusja moderowana:

 1. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 2. Komentarz wykładowcy.

Maciej Drabio - specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał w największej instytucji płatniczej funduszy unijnych w Europie oraz firmach audytowych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001:2013 oraz Certyfikowany Audytor Sektora Jednostek Finansów Publicznych (CGAP). Administrator Bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. W praktyce bierze udział we wdrażaniu oraz doradza we wdrażaniu przepisów RODO w tych podmiotach.

EFEKT:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktycznej wiedzę dotyczącą nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Zaznajomią się z nowymi obowiązkami administratorów oraz procesorów danych osobowych. Dowiedzą się również jak właściwie zabezpieczać dane osobowe pacjentów aby nie narazić swojej jednostki służby zdrowia na ich utratę, a w konsekwencji straty finansowe. Będą gotowi do wprowadzenia przepisów RODO w bieżącym funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

DODATKOWE KORZYŚCI:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • zestaw materiałów piśmienniczych.

Nasze szkolenie powstaje w oparciu o przeprowadzone badanie wybranej grupy uczestników, które umożliwia właściwy dobór programu i metodologii szkolenia. W trakcie szkolenia dokonujemy ewaluacji procesu zdobywania wiedzy w oparciu o przeprowadzane testy. Dzięki nim na bieżąco kontrolujemy skuteczność stosowanych metod nauczania obserwując wzrost wiedzy i umiejętności uczestników.

Podczas szkolenia przewidzieliśmy czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i nawiązanie relacji biznesowych. Prowadzący szkolenie będzie odnosił się do wybranych przykładów z obszaru działalności bliskiej uczestnikom kursu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatny pakiet konsultacji z naszym trenerem. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma także indywidualny kod rabatowy upoważniający do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez groUP247 do wykorzystania przez kolejny rok.

 • Zainteresowało Cię nasze szkolenie i chcesz je zamówić dla Twojego zespołu?
 • Jesteś Klientem indywidualnym, który chce uczestniczyć w tym szkoleniu?
 • Chcesz dostosować program i metodologię szkolenia do Twoich potrzeb?
 • Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tego szkolenia?

Skontaktuj się z nami na adres: biuro@group247.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 606 319 217, +48 600 853 859.

Opiekun Klienta przeprowadzi wstępną diagnozę Państwa potrzeb szkoleniowych. Dodatkowo na Państwa życzenie przeprowadzimy badanie wybranej grupy pracowników, które pozwoli na dobór właściwego programu i metodologii szkolenia.

Ponadto zamawiając nasze szkolenie możecie Państwo skorzystać z odpowiednio wyselekcjonowanych ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych i bazy hotelowej, oferujących wysoki standard na preferencyjnych cenach dla Klientów groUP247.

Nazwa szkolenia
Miejsce szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Cena promocyjna
Rezerwacje
Nazwa szkolenia
RODO w służbie zdrowia - nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla placówek medycznych
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-06-08
Data zakończenia
2018-06-08
Cena promocyjna
980 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone
Nazwa szkolenia
RODO w służbie zdrowia - nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla placówek medycznych
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-06-28
Data zakończenia
2018-06-28
Cena promocyjna
980 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone
Nazwa szkolenia
RODO w służbie zdrowia - nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla placówek medycznych
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-07-06
Data zakończenia
2018-07-06
Cena promocyjna
980 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone

Partnerzy

 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości
 • Dulnik Com
 • Geodetico
 • Abea
 • Avalon
 • Crido Legal
 • ProHotels
 • Stabilis PR
 • Justin

Zostaw wiadomość. Szybko odpowiemy.

Potrzebujesz szkolenia spoza oferty? Napisz do nas.

groUP247 Sp. z o.o.

UL. LONDYŃSKA 4 LOK. 5

03-921 WARSZAWA

 

Adres e-mail: biuro@groUP247.pl

 

+48 606 319 217

+48 606 319 217

 

Zapraszamy na nasze profile

Zapisz się na newsletter