RODO dla księgowych - ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych

CEL:

Już 25 maja bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Rewolucyjnie zmienią one zasady działania administratorów danych osobowych, czyli wszystkich kierujących pracami podmiotów gospodarczych, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym wszystkich księgowych prowadzących biura rachunkowe. Nie tylko zmienią się zasady działania, ale również odpowiedzialność, która teraz będzie egzekwowana i sankcjonowana wysokimi karami finansowymi. To skuteczny straszak, który zmusi biura rachunkowe do zwrócenia bacznej uwagi i podjęcia działań dostosowawczych bądź usprawnienia podjętych dotychczas działań. Zmiany dotyczą oczywiście nie tylko sektora usług księgowych, ale również przedsiębiorstw, urzędów administracji publicznej i samorządów. Dostosować do przepisów będzie musiał się każdy podmiot wykorzystujący w swojej działalności dane osobowe. 

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zgodnego z prawem przetwarzania – czyli wykorzystywania do bieżącej działalności rachunkowo-księgowej – danych osobowych klientów biur rachunkowych oraz nabycie wiedzy dotyczącej procesu dostosowania swojego podmiotu do wymogów prawnych wskazanych w nowych przepisach Unii Europejskiej.

UCZESTNICY:

Szkolenie adresowane jest do sektora służby zdrowia, w tym:

 • księgowych,
 • biur rachunkowo- księgowych i podatkowych,
 • właścicieli oraz pracowników biur księgowych odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, sprawujących w podmiotach funkcję bądź realizujących zadania przypisane funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa danych osobowych.

TYP SZKOLENIA:

Szkolenie otwarte dla grupy maksymalnie 25 osób.

CZAS I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 i 27 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Start godz. 9.00 (rejestracja od godz. 8.30). Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkoleniowego. Czas ten obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, na który zapraszamy wszystkich uczestników.

METODOLOGIA:

 • Prezentacja multimedialna.
 • Studium przypadku
 • Wykład
 • Dyskusja
 • Networking

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia:

 1. Obecnie obowiązujący stan prawny w sferze ochrony danych osobowych w biurach księgowych– czy interesanci i interesariusze są właściwie chronieni? Jak praktycznie wygląda ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym? (Dyrektywa 95/46/WE, ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy).
 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych – dotychczasowe działania urzędu odpowiedzialnego za wdrażanie przepisów o ochronie danych osobowych, kontrolę i nadzór tego obszaru.
 3. Problemy z ochroną danych osobowych w obecnym stanie prawnym.

2. RODO – nowy stan prawy:

 1. Przyczyny zmian w podejściu do ochrony danych osobowych.
 2. RODO – kalendarium obowiązywania oraz przepisy krajowe.
 3. Podejścia opartego na ryzyku (ang. risk based approach) – analiza ryzyka następstw ujawnienia danych osobowych. Problem ujawnienia danych osobowych klientów.
 4. Zasada rozliczalności (ang. accountability) – wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność w wymogami rozporządzenia. Jak chronić dane klientów biur księgowych?
 5. Zasady privacy by design i privacy by default – co oznaczają i jak stosować je w praktyce?
 6. Nowe obowiązki informacyjne – kiedy i jak formułować czytelne i kompletne komunikaty do klientów biur rachunkowo-księgowych?
 7. Omówienia uprawnienia osób, których dane dotyczą: - prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, - prawo dostępu, - prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu, - prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 8. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – od kogo, kiedy i w jaki sposób prawidłowo pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 9. Odpowiednie zabezpieczenie posiadanych danych osobowych – omówienie środków, technicznych, organizacyjnych i prawnych koniecznych do użycia w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 10. Na czym polega ocena skutków dla ochrony danych? Podstawowe elementy oceny.
 11. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – jakie dokumenty musimy wytworzyć i regularnie prowadzić?
 12. Automatyczne przetwarzania danych oparte na profilowaniu..
 13. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych – kiedy, jak i komu raportować?
 14. Inspektor Ochrony Danych – czym będzie różnił się od Administratora Danych Osobowych, jakie będzie miał obowiązki, kiedy go powoływać i jak umiejscowić w strukturze organizacyjnej? Czy Twoje biuro rachunowe potrzebuje usług Inspektora?
 15. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.
 16. Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 17. Kary – kto i kiedy może je nakładać? Jak sankcje mogą wpłynąć na sektor usług księgowych?
 18. Prawo do odszkodowania, relacja klient – księgowy.

3. Dyskusja moderowana:

 1. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 2. Komentarz wykładowcy.

Maciej Drabio - specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał w największej instytucji płatniczej funduszy unijnych w Europie oraz firmach audytowych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001:2013 oraz Certyfikowany Audytor Sektora Jednostek Finansów Publicznych (CGAP). Administrator Bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. W praktyce bierze udział we wdrażaniu oraz doradza we wdrażaniu przepisów RODO w tych podmiotach.

EFEKT:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktycznej wiedzę dotyczącą nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Zaznajomią się z nowymi obowiązkami administratorów oraz procesorów danych osobowych. Dowiedzą się również jak właściwie zabezpieczać dane osobowe klientów aby nie narazić biura rachunkowego na ich utratę, a w konsekwencji straty finansowe. Będą gotowi do wprowadzenia przepisów RODO w bieżącym funkcjonowaniu swojego biura księgowego.

DODATKOWE KORZYŚCI:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • zestaw materiałów piśmienniczych.

Nasze szkolenie powstaje w oparciu o przeprowadzone badanie wybranej grupy uczestników, które umożliwia właściwy dobór programu i metodologii szkolenia. W trakcie szkolenia dokonujemy ewaluacji procesu zdobywania wiedzy w oparciu o przeprowadzane testy. Dzięki nim na bieżąco kontrolujemy skuteczność stosowanych metod nauczania obserwując wzrost wiedzy i umiejętności uczestników.

Podczas szkolenia przewidzieliśmy czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i nawiązanie relacji biznesowych. Prowadzący szkolenie będzie odnosił się do wybranych przykładów z obszaru działalności bliskiej uczestnikom kursu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatny pakiet konsultacji z naszym trenerem. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma także indywidualny kod rabatowy upoważniający do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez groUP247 do wykorzystania przez kolejny rok.

 • Zainteresowało Cię nasze szkolenie i chcesz je zamówić dla Twojego zespołu?
 • Jesteś Klientem indywidualnym, który chce uczestniczyć w tym szkoleniu?
 • Chcesz dostosować program i metodologię szkolenia do Twoich potrzeb?
 • Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tego szkolenia?

Skontaktuj się z nami na adres: biuro@group247.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 606 319 217, +48 600 853 859.

Opiekun Klienta przeprowadzi wstępną diagnozę Państwa potrzeb szkoleniowych. Dodatkowo na Państwa życzenie przeprowadzimy badanie wybranej grupy pracowników, które pozwoli na dobór właściwego programu i metodologii szkolenia.

Ponadto zamawiając nasze szkolenie możecie Państwo skorzystać z odpowiednio wyselekcjonowanych ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych i bazy hotelowej, oferujących wysoki standard na preferencyjnych cenach dla Klientów groUP247.

 

Nazwa szkolenia
Miejsce szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Cena promocyjna
Rezerwacje
Nazwa szkolenia
RODO dla księgowych - ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych
Miejsce szkolenia
Warszawa
Data rozpoczęcia
2018-06-13
Data zakończenia
2018-06-13
Cena promocyjna
980 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone
Nazwa szkolenia
RODO dla księgowych - ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych
Miejsce szkolenia
Data rozpoczęcia
2018-06-27
Data zakończenia
2018-06-27
Cena promocyjna
980 zł netto
Rezerwacje
Szkolenie zakończone

Partnerzy

 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości
 • Dulnik Com
 • Geodetico
 • Abea
 • Avalon
 • Crido Legal
 • ProHotels
 • Stabilis PR
 • Justin

Zostaw wiadomość. Szybko odpowiemy.

Potrzebujesz szkolenia spoza oferty? Napisz do nas.

groUP247 Sp. z o.o.

UL. LONDYŃSKA 4 LOK. 5

03-921 WARSZAWA

 

Adres e-mail: biuro@groUP247.pl

 

+48 606 319 217

+48 606 319 217

 

Zapraszamy na nasze profile

Zapisz się na newsletter